Iluzija udubljenog lica

Potreba za prepoznavanjem lica toliko je duboko usađena u čovjeka da ćemo popuniti gotovo svaku prazninu u onome što gledamo ne bismo li lice vidjeli!
POVRATAK NA EKSPONATE