Varljivi štap

Ovaj se eskponat igra s našim poimanjem prostora. Štap je spojen s horizontalnim kružnim postoljem koje se okreće i nailazi na zakrivljenu rupu na svojem putu. Ljudski će mozak automatski pretpostaviti da štap ne može proći kroz rupu. Ipak, radi promišljene geometrije eksponata, štap prolazi kroz rupu bez imalo problema.
POVRATAK NA EKSPONATE